повернутисяповернутися
Страхування відповідальності

Страхування відповідальності здійснюється на випадок заподіяння юридичною особою шкоди життю, здоров’ю та майну третіх осіб внаслідок настання специфічних та неспецифічних ризиків, що виникають у процесі господарської діяльності застрахованої особи.

Страхова сума визначається за домовленістю сторін, виходячи з обсягу особистої відповідальності застрахованої особи перед третіми особами. В договорі страхування може бути обумовлений ліміт зобов’язань НАСК "Оранта" за кожним окремим страховим випадком, за видом заподіяної третім особам шкоди та для кожної особи, яка постраждала.

Страховий тариф залежить від обраних ризиків, строку страхування, інших факторів та знаходиться в межах 0,15 – 1,5% страхової суми.

Страхове відшкодування сплачується в межах страхової суми, залежно від розміру збитків, заподіяних третім особам, з урахуванням франшизи та інших умов страхування.

повернутисяповернутися