повернутисяповернутися
Обов'язкове страхування цивільної відповідальності

Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру.

Страхувальники — суб'єкти господарювання, яким об'єкти підвищеної небезпеки належать на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління чи які користуються або володіють об'єктами підвищеної небезпеки, а саме:

Страховим випадком вважається заподіяння прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки під час дії договору обов'язкового страхування, внаслідок чого виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування.

Страхова сума та розмір страхового тарифу визначається за кожним конкретним об'єктом підвищеної небезпеки відповідно до категорії небезпеки, і дорівнює:

1 категорія небезпеки
Страхова сума — 200000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент обчислення страхової суми
Розмір максимального страхового тарифу — 1,5 %

2 категорія небезпеки
Страхова сума — 70000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент обчислення страхової суми
Розмір максимального страхового тарифу — 0,6 %

3 категорія небезпеки
Страхова сума — 45000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент обчислення страхової суми
Розмір максимального страхового тарифу — 0,4 %

Страховому відшкодуванню підлягає пряма шкода, заподіяна внаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки життю, здоров'ю та майну третіх осіб, яке на момент настання страхового випадку перебувало у їх володінні чи користуванні, включаючи природні ресурси, території та об'єкти природно-заповідного фонду.

Страхові виплати проводяться у такому розмірі:

  1. на відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб внаслідок настання страхового випадку, — 50 % страхової суми, у тому числі на одну особу страхова виплата встановлюється:
    • у разі виплати страхового відшкодування спадкоємцям третьої особи, яка загинула (померла), — 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
    • у разі встановлення третій особі I, II і III групи інвалідності — відповідно 450, 375 і 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
    • за кожний день непрацездатності третьої особи — один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, але не більш як 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час втрати працездатності;
  2. на відшкодування шкоди, заподіяної природним ресурсам, територіям та об'єктам природно-заповідного фонду, — 30 % страхової суми;
  3. на відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, — 20 % страхової суми.

повернутисяповернутися