повернутисяповернутися
Страхування професійної відповідальності та якості продукції

НАСК "Оранта" здійснює страхування професійної відповідальності юридичних, що мають кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво) та ліцензію на здійснення на території України діяльності щодо надання професійних послуг, а саме:

Страхування здійснюється на випадок виникнення в особи, яка надає професійні послуги, зобов’язань щодо відшкодування прямих матеріальних збитків, заподіяних третім особам унаслідок:

Договір страхування професійної відповідальності може бути укладений як на визначений термін, так і виключно на час надання певної послуги.

Страхова сума визначається за домовленістю сторін. У договорі страхування може бути обумовлений ліміт зобов’язань НАСК "Оранта" за кожним окремим страховим випадком, за видом нанесеної третім особам шкоди та для кожної особи, що постраждала.

Страховий тариф залежить від виду професійної діяльності, обсягів надання послуг, кваліфікації та строку здійснення професійної діяльності, інших факторів і знаходиться в межах 2-5% страхової суми.

Страхове відшкодування сплачується в межах ліміту зобов’язань НАСК "Оранта", виходячи з розміру збитків, заподіяних третім особам під час надання професійних послуг, з урахуванням франшизи та інших умов страхування.

Застрахованою також може бути відповідальність товаровиробника із відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров’ю та майну третіх осіб, які є споживачами продукції товаровиробника.

Страхова сума визначається за домовленістю сторін залежно від обсягів та виду продукції, відповідальність щодо якої підлягає страхуванню. У договорі страхування може бути обумовлений ліміт зобов’язань НАСК "Оранта" за кожним окремим страховим випадком, за видом нанесеної третім особам шкоди та для кожної особи, яка постраждала.

Страховий тариф залежить від обраних ризиків, виду та обсягів продукції, інших факторів і знаходиться в межах 0,5 — 2,5% страхової суми.

Страхове відшкодування сплачується в межах страхової суми, виходячи з розміру шкоди, заподіяної третім особам, з урахуванням франшизи та інших умов страхування.

повернутисяповернутися