повернутисяповернутися
Страхування професійної відповідальності

Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" здійснює страхування професійної відповідальності нотаріусів, що мають кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво) та ліцензію на здійснення на території України діяльності щодо надання професійних послуг.

Страхування здійснюється на випадок виникнення в особи, яка надає професійні послуги, зобов’язань щодо відшкодування прямих матеріальних збитків, заподіяних третім особам унаслідок:

Страхова сума визначається за домовленістю сторін, але не може бути меншою за 100 мінімальних зарплат.

Страховий тариф залежить від виду професійної діяльності, обсягів надання послуг, кваліфікації та строку здійснення професійної діяльності, інших факторів і знаходиться в межах 0,3- 8% страхової суми.

Страхове відшкодування сплачується в межах ліміту зобов’язань НАСК "Оранта", виходячи з розміру збитків, заподіяних третім особам під час надання професійних послуг, з урахуванням франшизи та інших умов страхування.

повернутисяповернутися