повернутисяповернутися
Добровільне страхування від нещасних випадків

Як страхування від нещасного випадку захищає інтереси Застрахованих осіб?

Страхування від нещасного випадку гарантує Застрахованій особі страхову виплату, якщо з нею станеться нещасний випадок, що призведе до розладу здоров`я (травмування, ушкодження, порушення функцій організму тощо) або спричинить смерть Застрахованої особи.

Страхову виплату за договором добровільного страхування від нещасного випадку отримує або сама Застрахована особа, або її Вигодонабувач, визначений у договорі страхування. У разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку страхову виплату (у разі смерті ? це 100% страхової суми, визначеної для  Застрахованої особи) отримає або Вигодонабувач, якщо він визначений у договорі страхування, або правонаступники Застрахованої особи за законом. 

Що таке нещасний випадок?

Нещасним випадком (відповідно до договору страхування) є раптові непередбачувані події, включаючи протиправні дії третіх осіб, що фактично відбулися в період дії договору страхування та спричинили або розлад здоров’я Застрахованої особи, викликаний ушкодженням тканин організму з порушенням їх цілісності і функцій, деформацією і порушенням опорно-рухового апарату, заподіяними зовнішнім впливом, або смерть Застрахованої особи.  Нещасними випадками також є випадкове потрапляння у дихальні шляхи стороннього тіла, утоплення, тепловий удар, опіки, укуси тварин, комах, змій, обмороження, ураження електричним струмом і блискавкою, випадкове отруєння отруйними речовинами, газами, ліками, недоброякісними продуктами харчування (за винятком харчової токсикоінфекції).

Договір добровільного страхування від нещасних випадків (договір страхування)? це письмова угода між Страхувальником (фізична особа) і Страховиком (страхова компанія), згідно з якою Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату на умовах, визначених у договорі, а Страхувальник зобов’язується вносити страхові платежі у визначені строки і дотримуватись інших умов договору.

Застраховані особи — фізичні особи, на користь яких укладено договір страхування.

Договір добровільного страхування від нещасного випадку може бути укладений щодо ризиків настання:

Як правило, договір страхування за погодженням сторін укладається щодо певної комбінації таких ризиків.

При цьому ризик смерті включається практично до будь-якого договору страхування. Перелік ризиків, що включені до договору страхування, суттєвим чином впливає на розмір страхового внеску.

Як визначаються розміри страхової суми та страхового тарифу?

Страхова сума ? визначена у договорі страхування грошова сума, в межах якої Страховик зобов’язується здійснити страхову виплату у разі настання страхового випадку. Розмір страхової суми визначається за згодою сторін.

Страховий тариф ? це розмір страхового внеску (плати за страхування), визначений у відсотках від страхової суми.

Страховий тариф залежить від переліку обраних ризиків, професійної ризиковості, терміну страхування, інших умов страхування. Розмір річного страхового тарифу за договорами добровільного страхування від нещасного випадку  знаходиться в діапазоні від 0,15 до 1,5%.

Як визначається розмір страхової виплати?

Якщо договором страхування передбачена страхова виплата у разі тимчасової втрати працездатності Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, Страховик здійснює страхову виплату у розмірі від 0,05% до 0,7% (конкретний розмір визначається у договорі страхування) страхової суми за кожний день непрацездатності або лікування, але не більше 100% від страхової суми.

У разі травматичного ушкодження Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку страхова виплата визначається за таблицею страхових виплат (Це таблиця, в якій кожному діагнозу травми або ушкодження організму  відповідає певний розмір страхової виплати у  % від страхової суми).

Якщо договором страхування передбачена страхова виплата у разі встановлення Застрахованій особі групи інвалідності внаслідок нещасного випадку, Страховик здійснює страхову виплату, розмір якої визначається у відсотках від страхової суми:

Конкретний розмір страхової виплати та її обмеження визначаються договором страхування.

Якщо договором страхування передбачена страхова виплата у разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, Страховик виплачує Вигодонабувачу або спадкоємцям Застрахованої особи 100% страхової суми.

Докладну інформацію про добровільне особисте страхування від нещасних випадків Ви можете отримати від наших фахівців найближчого до Вас структурного підрозділу представницької мережі НАСК "Оранта".

Договір страхування від нещасних випадків може бути укладений у комплексі з договором добровільного страхування на випадок хвороби.

повернутисяповернутися