повернутисяповернутися
Добровільне страхування від нещасних випадків

Як страхування від нещасного випадку захищає інтереси Застрахованих осіб?

Страхування від нещасного випадку гарантує Застрахованій особі страхову виплату, якщо з нею станеться нещасний випадок, що призведе до розладу здоров`я (травмування, ушкодження, порушення функцій організму тощо) або спричинить смерть Застрахованої особи.

Страхову виплату за договором добровільного страхування від нещасного випадку отримує або сама Застрахована особа, або її Вигодонабувач, визначений у договорі страхування. У разі смерті Застрахованої особи унаслідок нещасного випадку страхову виплату (у разі смерті ? це 100% страхової суми, визначеної для  Застрахованої особи) отримає або Вигодонабувач, якщо він визначений у договорі страхування, або правонаступники Застрахованої особи за законом. 

Що таке нещасний випадок?

Нещасним випадком (відповідно до договору страхування) є раптові, непередбачувані події, включаючи протиправні дії третіх осіб, що фактично відбулися в період дії договору страхування і спричинили або розлад здоров’я Застрахованої особи, викликаний ушкодженням тканин організму з порушенням їх цілісності і функцій, деформацією і порушенням опорно-рухового апарату, заподіяними зовнішнім впливом, або смерть Застрахованої особи.  Нещасними випадками також є випадкове потрапляння у дихальні шляхи стороннього тіла, утоплення, тепловий удар, опіки, укуси тварин, комах, змій, обмороження, ураження електричним струмом і блискавкою, випадкове отруєння речовинами, газами, ліками, недоброякісними продуктами харчування (за винятком харчової токсикоінфекції).

Договір добровільного страхування від нещасних випадків (договір страхування) ? це письмова угода між Страхувальником (підприємство ? юридична особа) і Страховиком (страхова компанія), згідно з якою Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату на умовах, визначених у договорі, а Страхувальник зобов’язується вносити страхові платежі у визначені строки і дотримуватись інших умов договору.

Застраховані особи ? фізичні особи (співробітники підприємства), на користь яких укладено договір страхування.

Договір добровільного страхування від нещасного випадку може бути укладений щодо ризиків настання:

Як правило,  договір страхування за погодженням сторін укладається щодо певної комбінації таких ризиків. При цьому ризик смерті включається практично до будь-якого договору страхування.  Перелік ризиків, що включені до договору страхування суттєвим чином впливає на розмір страхового внеску.

Як визначаються розміри страхової суми та страхового тарифу?

Страхова сума ? визначена у договорі  страхування  грошова сума, в межах якої Страховик зобов`язується здійснити страхову виплату у разі настання страхового випадку. Розмір страхової суми визначається за згодою Сторін.

Страховий тариф ? це розмір страхового внеску (плати за страхування), визначений у відсотках від страхової суми.

Страховий тариф залежить від переліку обраних ризиків, професійної ризиковості,  терміну страхування, інших умов страхування. Розмір річного страхового тарифу за договорами добровільного страхування від нещасного випадку  знаходиться у діапазоні від 0,15 до 1,5%.

Як визначається розмір страхової виплати?

Якщо договором страхування передбачена страхова виплата у разі тимчасової втрати працездатності Застрахованої особи унаслідок нещасного випадку, Страховик здійснює страхову виплату у розмірі від 0,05% до 0,7% (конкретний розмір визначається у договорі страхування) страхової суми за кожний день непрацездатності або лікування, але не більше 100% від страхової суми.

У разі травматичного ушкодження Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку страхова виплата визначається за таблицею страхових виплат  (Це таблиця, в якій кожному діагнозу травми або ушкодження організму  відповідає певний розмір страхової виплати у  % від страхової суми).

Якщо договором страхування передбачена страхова виплата у разі встановлення Застрахованій особі групи інвалідності внаслідок нещасного випадку, Страховик здійснює страхову виплату, розмір якої визначається у відсотках від страхової суми:

Конкретний розмір страхової виплати та її обмеження визначаються договором страхування.

Якщо договором страхування передбачена страхова виплата у разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, Страховик виплачує Вигодонабувачу або спадкоємцям Застрахованої особи 100% страхової суми.

Докладну інформацію про добровільне особисте страхування від нещасних випадків Ви можете отримати від наших фахівців найближчого до Вас структурного підрозділу представницької мережі НАСК "Оранта".

повернутисяповернутися