повернутисяповернутися
Страхування майна

Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" здійснює страхування майна, що належить юридичним особам на правах власності, а також заставного, орендованого майна, майна в лізингу на випадок його втрати або пошкодження внаслідок наступних ризиків:

НАСК "Оранта" приймає на страхування:

нерухоме майно:

рухоме майно: Страхова сума — визначається як повна або часткова вартість застрахованого майна в межах його дійсної вартості, яка підтверджується відповідними документами (експертна оцінка, балансова вартість, і т.п.)

Страховий тариф — залежить від об‘єкту страхування, обраних ризиків, строку страхування, інших факторів та знаходиться в межах 0,09-1,5% страхової суми.

Страхове відшкодування — сплачується в межах страхової суми та виходячи з розміру прямих матеріальних збитків, заподіяних внаслідок втрати або пошкодження майна.

повернутисяповернутися