повернутисяповернутися
Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території країн Європи — "Зелена картка"

Відповідно до міжнародного законодавства в сфері регулювання відносин щодо страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів НАСК "Оранта" здійснює обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (міжнародний договір) на території країн – членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка" на підставі ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 100001, свідоцтва про асоційоване членство в Моторному (транспортному) страховому бюро України № 005, свідоцтва про повне членство в Моторному (транспортному) страховому бюро України № 03-П та відповідно до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

Міжнародний договір "Зелена картка" обов’язкова при в’їзді автомобілем на територію країн Євросоюзу та забезпечує відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та/або майну потерпілих внаслідок ДТП на території зазначених країн.

Договори міжнародного страхування "Зелена картка" діють на території країн, зазначених у таких договорах.

Існує два види міжнародних договорів "Зелена картка" в залежності від території їх дії:

Страхові компанії зобов'язані укладати договори міжнародного страхування "Зелена картка" лише по відношенню до транспортних засобів, зареєстрованих в Україні виключно на єдиних умовах та розмірах страхових платежів, встановлених Моторним (транспортним) страховим бюро України.

Розмір страхового платежу за договорами "Зелена картка" залежить від:

повернутисяповернутися