повернутисяповернутися
Cтрахування вантажів

Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" здійснює страхування вантажів, які перевозяться автомобільним, залізничним, річковим, морським, авіаційним транспортом, кількома видами транспорту послідовно, а також у проміжному складському зберіганні.

Страхування вантажів здійснюється на умовах:

НАСК "Оранта" приймає на страхування вантажі будь-якого виду:

Страхування здійснюється стосовно перевезень:

Страхова сума визначається за взаємною домовленістю сторін у межах дійсної вартості вантажу на момент укладення договору страхування або з її перевищенням відповідно до умов постачання вантажу, а в цих межах покривається вартість здійснення перевезення, упакування, митного оформлення (за наявності) та витрати Страхувальника на зменшення збитків від страхового випадку.

Страховий тариф залежить від виду вантажу та транспортного засобу, що його перевозить, маршруту перевезення, обраних ризиків та інших умов страхування і знаходиться в межах від 0,1 до 0,7% страхової суми.

Страхове відшкодування сплачується в межах страхової суми, виходячи з розміру прямих матеріальних збитків, заподіяних власнику вантажу внаслідок втрати або пошкодження вантажу, з урахуванням франшизи та інших умов договору страхування.

повернутисяповернутися