повернутисяповернутися
Добровільне страхування тварин, що належать юридичним особам

Страхувальником може бути юридична особа або суб’єкт підприємницької діяльності, що уклав із Страховиком Договір страхування тварин.

Договір страхування укладається строком до одного року.

На страхування приймаються:

  1. велика рогата худоба;
  2. коні;
  3. свині;
  4. вівці;
  5. птиця.

Розмір страхової суми визначається за домовленістю між Страховиком та Страхувальником у межах вартості застрахованих тварин на момент укладання договору страхування. Вартість тварин може визначатись на дату укладення договору страхування за домовленістю сторін одним із таких методів:

  1. як балансова вартість на основі бухгалтерської звітності Страхувальника;
  2. за довідкою-рахунком, виданою торгівельною організацією, або договором купівлі-продажу тварин,
  3. за актом оцінки вартості тварин, що здійснена відповідно до Закону.

Страховий тариф визначається в залежності від виду тварин, що приймаються на страхування їх вікової групи, обраних ризиків, розміру франшизи та знаходиться в межах від 0,02 до 7,62 % страхової суми.

Добровільне страхування тварин проводиться на випадок загибелі, знищення, втрати та/або вимушеного забою, від усіх або окремо обраних наступних ризиків:

Виплата страхового відшкодування здійснюється:

повернутисяповернутися