повернутисяповернутися
Добровільне страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур

Укладання договорів страхування здійснюється на період одного сезону (циклу) вирощування сільськогосподарської культури, строк дії договору страхування не може бути більшим та довшим терміну збирання майбутнього (очікуваного) врожаю, встановленого згідно з агротехнічними вимогами для певного регіону

Добровільне страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур може здійснюватись від усіх або окремо обраних наступних ризиків:

 1. заморозку, ожеледі, вимерзання;
 2. граду або удару блискавки;
 3. землетрусу;
 4. лавини, земельного зсуву, земельного або земельно-водного селю;
 5. пожежі, крім лісових пожеж;
 6. бурі, урагану, бурану;
 7. зливи, поводі;
 8. паводку;
 9. посухи або зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню або заводненню;
 10. епіфітотійного розвитку хвороб рослин;
 11. епіфітотійного розмноження шкідників рослин;
 12. вторинних хвороб рослин, внаслідок настання перерахованих ризиків;
 13. протиправних дій осіб, що виражаються у крадіжках, хуліганських діях стосовно рослинницьких насаджень, зруйнуванні покриттів (несучих конструкцій) теплиць, парників, оранжерей;

Страхова сума визначається як вартість майбутнього врожаю шляхом множення середньої врожайності в господарстві (районі) за попередні 5 (п’ять) років на площу посівів культури та вартість метричної одиниці врожаю відповідної сільськогосподарської продукції.

Страховий тариф визначається в залежності від обраних ризиків, регіону, культури, стану посівів що приймається на страхування, розміру франшизи та знаходиться в межах від 0,3 до 10,76 % страхової суми.

Виплата страхового відшкодування здійснюється виходячи із розміру прямого збитку, завданого посівам застрахованих с/г культур. Прямий збиток визначається в цілому по господарству як частина запланованого врожаю, що втрачена в результаті впливу страхових ризиків зазначених у договорі страхування.

повернутисяповернутися