повернутисяповернутися
Комплексне (мультиризикове) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур на період весна-літо

НАСК "Оранта" здійснює страхування сільськогосподарських культур на умовах відповідно до Закону "Про підтримку сільського господарства України", який передбачає здешевлення вартості страхування для сільгоспвиробників за рахунок Держбюджету.

Укладання договорів страхування здійснюється з моменту появи сходів ярих сільськогосподарських культур або відновлення вегетації озимих. Укладені договори страхування діють до кінця строку збирання врожаю застрахованої культури, встановленого агротехнічними вимогами для цієї культури у відповідному  регіоні, але не пізніше 20 дня, наступного за датою початку збиральних робіт відповідної сільськогосподарської культури, встановленої діючими агротехнічними нормами.

Комплексне (мультиризикове) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур на період весна-літо здійснюється від ризиків:

 1. заморозку, ожеледі, вимерзання;
 2. граду або удару блискавки;
 3. землетрусу;
 4. лавини, земельного зсуву, земельного або земельно-водного селю;
 5. пожежі, крім лісових пожеж;
 6. бурі, урагану, бурану;
 7. зливи, поводі;
 8. паводку;
 9. посухи або зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню або заводненню;
 10. епіфітотійного розвитку хвороб рослин;
 11. епіфітотійного розмноження шкідників рослин;
 12. вторинних хвороб рослин, внаслідок настання  перерахованих ризиків;
 13. протиправних дій осіб, що виражаються у крадіжках, хуліганських діях стосовно рослинницьких насаджень, зруйнуванні покриттів (несучих конструкцій) теплиць, парників, оранжерей;

Страхова сума визначається як вартість майбутнього врожаю шляхом множення середньої врожайності в господарстві (районі) за попередні 5 (п’ять) років на площу посівів культури та вартість метричної одиниці врожаю відповідної сільськогосподарської продукції.

Страховий тариф визначається в залежності від регіону, культури, стану посівів що приймається на страхування, розміру франшизи та знаходиться в межах від 4,7 до 6,8 % страхової суми.

Виплата страхового відшкодування здійснюється виходячи із розміру прямого збитку, завданого посівам застрахованих с/г культур.

Прямий збиток визначається як частина запланованого врожаю, що втрачена в результаті впливу страхових ризиків зазначених у договорі страхування.

повернутисяповернутися