повернутисяповернутися
Комплексне страхування посівів сільськогосподарських культур на період перезимівлі

НАСК "Оранта" здійснює комплексне страхування посівів сільськогосподарських культур на умовах відповідно до Закону "Про підтримку сільського господарства України" від 24 червня 2004 року № 1877-IV, який передбачає здешевлення вартості страхування для сільськогосподарських товаровиробників за рахунок Державного бюджету України.

Укладання договорів страхування здійснюється з моменту появи сходів до 1 грудня.

Укладені договори страхування діють до початку поновлення вегетації застрахованих посівів озимих, але не пізніше 1 квітня.

Комплексне страхування сільськогосподарських культур здійснюється від всього комплексу нижче перерахованих ризиків:

 1. заморозку, ожеледі, вимерзання;
 2. граду або удару блискавки;
 3. землетрусу;
 4. лавини, земельного зсуву, земельного або земельно-водного селю;
 5. пожежі, крім лісових пожеж;
 6. бурі, урагану, бурану;
 7. зливи, поводі;
 8. паводку;
 9. посухи або зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню або заводненню;
 10. епіфітотійного розвитку хвороб рослин;
 11. епіфітотійного розмноження шкідників рослин;
 12. вторинних хвороб рослин, внаслідок настання  перерахованих ризиків;
 13. протиправних дій осіб, що виражаються у крадіжках, хуліганських діях стосовно рослинницьких насаджень, зруйнуванні покриттів (несучих конструкцій) теплиць, парників, оранжерей;
 14. інших подій, що пов'язані з несприятливими зимовими погодними умовами, що перешкоджають поновленню вегетації даних культур після перезимівлі.

Розмір страхової суми визначається шляхом множення площі застрахованих посівів на вартість витрат на їх посів та вирощування.

Страховий тариф визначається в залежності від регіону, культури, стану посівів що приймається на страхування, розміру франшизи та знаходиться в межах від 2,57 до 8,5 % страхової суми.

У випадку загибелі (пошкодження) застрахованих посівів збиток визначається для кожного поля (ділянки) в розмірі фактично понесених господарством витрат на посів і вирощування застрахованих озимих сільськогосподарських культур на дату настання події.

повернутисяповернутися